Ziņkārīgā saikne starp aklumu un šizofrēniju

Nevienam, kas ir kortikāli akls, nekad nav ziņots par šizofrēniju. Ne viens gadījums. Lūk, ko zinātnieks domā, ka tas nozīmē.